Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

blackberry21
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viaawakened awakened
blackberry21
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaawakened awakened
blackberry21
Wciąż drży mi serce, kiedy o Tobie myślę.
Reposted fromawakened awakened viaawakened awakened
blackberry21
Reposted frombluuu bluuu viaawakened awakened
blackberry21
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaawakened awakened
blackberry21
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson viaawakened awakened
blackberry21
Wiem, że wszyscy potrzebujemy czasem usłyszeć od innych, że im też czasem się nie udaje, że nie dają rady, potykają się i przegrywają ze swoimi słabymi stronami. W świecie, gdzie często tworzy się iluzje perfekcji, zwłaszcza na użytek internetowej widowni, konieczne jest pokazywanie tego, że w prawdziwym życiu nikt nie jest ideałem.
blackberry21
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
4010 e567
blackberry21
0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny viaemtezmazupe emtezmazupe
blackberry21
blackberry21
Ludzie mają blizny w różnych dziwnych miejscach. To jak mapa ich przeszłości, ślady starych ran.
— "Grey's Anatomy"03x18
blackberry21
blackberry21
blackberry21
Co to jest kokieteria? Można by chyba powiedzieć, że jest to takie zachowanie, które ma temu drugiemu dać do zrozumienia, że zbliżenie seksualne jest możliwe, przy czym ta możliwość nie może nigdy wyglądać jak pewność. Mówiąc inaczej: kokieteria to niezobowiązująca obietnica spółkowania.
— "Nieznośna lekkość bytu"
blackberry21
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
blackberry21
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajakegyllenhaal jakegyllenhaal
blackberry21

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea
blackberry21
Bengal cat rosetted
Reposted fromPsaiko Psaiko viageogeo geogeo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl