Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

blackberry21
1316 39ba 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viageogeo geogeo
8505 1fe1 500

supersonicyouth:

Gustav Klimt

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viageogeo geogeo

June 15 2017

blackberry21
0366 fe55
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viaawakened awakened
blackberry21
3244 16bc
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaawakened awakened
blackberry21
6177 035e
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaawakened awakened
5670 a0b9
Reposted fromamatore amatore viaawakened awakened
blackberry21
3662 c83a 500
Reposted fromKACHA KACHA viaemtezmazupe emtezmazupe
5307 d2b3
Reposted fromkniepuder kniepuder viaemtezmazupe emtezmazupe

June 09 2017

blackberry21
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
blackberry21
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
blackberry21
blackberry21
czerwcowe deszcze są dobre na włosy.
blackberry21

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

blackberry21
blackberry21
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
blackberry21
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaemtezmazupe emtezmazupe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl