Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

blackberry21
blackberry21
5809 ef13 500
Witkacy
blackberry21
Przecież to o to chodzi. O to spojrzenie, które mówi "chcę Cię". O ten mocny uścisk "nikomu Cię nie oddam". O to złapanie za tyłek pokazujące "jesteś moja". Kobiety, które mówią, że chcą być tylko swoje, kłamią. Bo wszystkie chcą do kogoś należeć, być rzucane na łóżko, łapane od tyłu i odciągane podczas robienia obiadu. Marzą o tym, żeby ktoś zabrał im komputer sprzed nosa podczas odpisywania na maile i wziął je ot tak, bo ich pragnie. Chcą mieć kogoś, kto nie pozwoli im się wyspać. Każda kobieta potrzebuje, żeby ktoś trochę na jej punkcie wariował. Żeby ją sobie przywłaszczał, chciał jej i nie czekał aż rozbierze buty, by wziąć co jego. Tak, kobiety chcą radzić sobie same, spełniać się, być w czymś najlepsze, ale wcale, choć wielu się tak wydaje, nie chcą być tylko swoje. Kobiety nienawidzą być tylko swoje. Poszukaj faceta, który oprócz tego, że pokocha Cię i będzie z Tobą rozmawiał o religii i pieniądzach, będzie Cię brał jak swoją. Rozbierał wzrokiem, oglądał jak okaz sztuki i całował zawsze tak, jakby robił to po raz ostatni, bo tylko przy takim mężczyźnie będziesz się czuła lepsza niż jesteś. Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
blackberry21
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
blackberry21
blackberry21
Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy. Z zamkniętymi oczyma widzę miłość, wiarę, prawdę...
— T. Różewicz - "Kartoteka"

May 13 2017

0332 cb92

When you are a wifi genius

Reposted frommyry myry viaonionrings onionrings
blackberry21
blackberry21
1494 79c6 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viaawakened awakened
blackberry21
2958 5f9f
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaawakened awakened
blackberry21
Reposted frommeem meem viaawakened awakened

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaawakened awakened
blackberry21
‎"Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych".
— Wiesław Myśliwski
blackberry21
2580 3407
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viaawakened awakened
blackberry21
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawakened awakened
blackberry21
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
blackberry21
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viaawakened awakened
blackberry21
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viaemtezmazupe emtezmazupe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl